• Introducing Image Options for ResetEra 2.0! Check the left side navigation bar to show or hide images, avatars, covers, and embedded media. More details at the link.

DutchERA |OT| Holland ≠ Netherlands

Maar dat is dus wel het wrange, dit statement volgt immers wel de bijbel.
Kijk, dit wordt misschien een beetje ingewikkeld, maar als je echt mijn uitleg van de Bijbel hierin wilt weten, dan komt die hier:

Het pamflet focust zich heel erg op 'een goede levenswijze' met betrekking tot het huwelijk. Het pamflet keurt niet alleen LGBT af, maar ook seks buiten het huwelijk en zo nog wat zaken. Al die zaken noemt het zonden. En dat zijn het ook. Homoseksualiteit is een zonde. En dat is natuurlijk erg kut om te horen, helemaal als je homo bent. Ik ben ook de eerste die toegeeft dat homoseksualiteit geen ziekte is, maar een geaardheid.

Ben je dan gedoemd te zondigen?

Het antwoord is: yes, you are. Dat is een Bijbels beginsel wat veel gereformeerden (en zo nog wat streng volk) niet wil erkennen. Die houden er allemaal wetten en regels op na, die ze zichzelf hebben opgelegd; anders dan de wet van Mozes uit het Oude Testament en anders dan de religieuze voorschriften van de Joden. De zonde is een vet probleem voor mensen, maar ook voor God. Zonde is namelijk een voortbrengsel van deze wereld. Adam is weliswaar door God geschapen en naar Zijn beeld en gelijkenis gemaakt (Genesis 1:26), maar hij komt wel uit de zondige aarde (Genesis 2:7). Vervolgens wordt Eva uit Adam geformeerd (Genesis 2:23) en die krijgt daarmee ook die zonde in zich. Al hun nageslacht heeft vervolgens ook die zonde genetisch geërfd (zie biologieboek). Als je ervan uitgaat dat de wereld/schepping het pronkstuk van God is en de zonde iets is wat je niet wilt hebben, dan is het logisch dat God met een oplossing komt om de zonde weg te nemen uit de wereld. Dit gebeurt op een rechtvaardige, juridische wijze door middel van de dood en opstanding van Zijn Zoon Jezus. Ik weet niet of God ons van het ene op het andere moment zonder zonde kan maken of wil maken; geen idee, maar dat is in ieder geval niet de wijze waarop het is gebeurd. In plaats daarvan heeft Hij een nieuw leven gecreëerd, één dat wel volmaakt (dus zonder zonde) is. Jezus kreeg dat leven in Zijn opstanding en iedereen die in Jezus gelooft krijgt dat leven ook.

Waarom zouden mensen die in Jezus geloven dat andere leven dan krijgen?
Dat is puur juridisch. In de wet van Mozes geldt de optie tot losserschap: de hoofd van de familie mag de schulden/straffen van al zijn familieleden op zich nemen (Leviticus 25:25-26). In de Bijbel zijn een aantal geslachtsregisters te vinden. Daarin staan de erfgenamen van Adam en zijn erfgenamen, bijvoorbeeld in Genesis 5. Aangezien Adam de oudste mens is - en dus familiehoofd - is dit de lijn van mensen die allemaal de titel 'erfgenaam van Adam' hebben gekregen. Dan zie je dat Noach, Abraham, David en andere bekende Bijbelse figuren die titel allemaal hebben gehad. And guess what, Jezus erft die titel ook, zoals te zien in het register in Mattheüs 1, via Zijn juridische vader Jozef, die de titel kreeg via Zijn biologische moeder Maria (Mattheüs 1:16). Jezus is dus de familie-oudste van de gehele mensheid en kiest ervoor alle schulden van de gehele mensheid op zich te nemen. Het lukt Hem zonder zonden te leven, omdat God Zijn biologische vader is (Lukas 1:26-38) en niet een afstammeling van Adam. En omdat Hij juridisch niet bezwijkt onder Zijn eigen zonden (want die zijn er niet), kan Hij de last van Zijn familieschuld - de mensheid - op Zich dragen. Hij wordt gekruisigd, sterft en neemt daarmee juridisch alle zonden van de mensheid mee de dood in. Op de derde dag stond Hij vervolgens op en had Hij nieuw leven gekregen. Op het moment dat jij in Jezus gelooft, geef je aan te vertrouwen dat Hij jouw zonden kan wegnemen (zie het als kwijtschelden) voor jou en kom je in aanmerking voor nieuw leven in/dankzij Hem. Dat is de kern van het christelijke geloof.

Maar dat houdt dus in dat iedereen die in Jezus gelooft zich geen zorgen meer hoeft te maken over zijn zonden als hij op de jongste dag (het einde der tijden) voor de troon van God staat wanneer de schepping - de wereld, maar dus ook alle schepselen - veroordeeld zullen worden. Zij die in Jezus geloven worden daarvan gered, want zij zijn zondevrij.

Dit betekent natuurlijk niet dat je een losbandig leven kunt lijden, anarchie etc, maar het betekent wel dat het op de lange termijn niet uitmaakt voor je behoud nadat deze schepping is verwoest. Uiteindelijk zijn geloof, vertrouwen en liefde (drie dingen die zeer nauw verwand zijn, ook van mens tot mens) cruciaal. De wet, d.w.z. je doen en laten, je woorden en daden, zijn dus niet meer bepalend voor je behoud, maar geloof! Veel strenge christenen hebben hier echter veel moeite mee for some reason. In het Nieuwe Testament zijn er vele teksten te vinden over de verlossing door genade (geloof/vertrouwen/liefde) in plaats van door de slavernij van de wet (zonden). Het rijtje wat ik altijd aanhaal is hieronder te vinden. Dit komt uit de Statenvertaling, maar als je de verzen opzoekt is andere (misschien wat begrijpelijkere) vertalingen zou de strekking van het verhaal hetzelfde moeten zijn:

Romeinen 14:10-14 said:
Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.
Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden.
Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven.
Laat ons dan elkander niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij den broeder geen aanstoot of ergernis geeft.
Ik weet en ben verzekerd in den Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelven; dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein.
Romeinen 6:1-9 said:
Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?
Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?
Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.
Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;
Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.
Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.
Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;
Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.
Galaten 2:20-21 said:
Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.
Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.
Ik hoop hiermee mijn standpunt in dit debat duidelijk te hebben gemaakt. Niet-christenen zullen het waarschijnlijk halverwege wel genoeg gelul vinden. Je moet maar zo denken: het is een christelijk karwei om een heiden te bekeren, en een heidens karwei om een christen te bekeren.

Edit TL;DR: homoseksualiteit is een zonde, maar er zijn ook nog vele andere zonden en ik ben ook niet perfect. Veel zeer strenge christenen zijn het spoor bijster en proberen door hun doen en laten in de wereld en door allerlei wetten en regels behouden te worden en ze proberen de rest van het land/de wereld erin mee te sleuren, terwijl het mij toch vrij duidelijk is dat dat niet de manier is waarop dingen werken. Geloof en genade versus eigen kracht en wet.

Voor vragen, verwijs ik je graag naar mijn DMs of naar een andere thread.
 
Last edited:
OP
OP
7threst
Oct 25, 2017
1,381
Netherlands
Quote uit je spoiler:


Edit TL;DR: veel zeer strenge christenen zijn het spoor bijster en proberen daardoor door hun doen en laten in de wereld, allerlei wetten en regels behouden te worden en ze proberen de rest van het land/de wereld erin mee te sleuren, terwijl het mij toch vrij duidelijk is dat dat niet de manier is waarop dingen werken.
Blij dat het duidelijk is dat het hier een probleem van Christenen betreft.
 
Ik moet trouwens zeggen dat ik ook genoeg homo's en transgenders ken en bevriend mee ben. Uiteindelijk is respect en verdraagzaamheid het belangrijkste, ook al ben je het niet met elkaar eens (geldt voor geloof, maar ook politiek en alles daarbuiten).
 
Nov 6, 2017
165
Met al dit R Kelly drama gaande in de VS, kwam ik er vandaag achter dat R Kelly niet dezelfde Kelly is van Nelly en Kelly - Dilemma... blijkt Nelly de man te zijn, en Kelly de vrouw in dat nummer... Dillema was een gigantische hit in mijn jeugd en elke keer dat ik nadien nieuws over R Kelly dacht ik altijd dat het over dezelfde Kelly ging...

17 jaar van mijn leven in deze illusie geleefd. Bedankt Youtube, voor deze openbaring.
 
Oct 30, 2017
2,350
Tilburg
Altijd goed om te horen dat Christenen moreler zijn dan de bijbel waaruit hun geloof is ontstaan, dat doet me oprecht deugd. Dus jeuj voor jouw en die Christenen in jullie omgeving. Getuigd gewoon dat we kunnen groeien als mensheid ondanks enkele regressieven. Dikke duim omhoog.

Maar dat is dus wel het wrange, dit statement volgt immers wel de bijbel. In die zin ben ik dan ook niet zo verbaast over deze actie vanuit de orthodoxe stromingen van het geloof. Het bevestigt slechts wat al bekend was. Hopelijk wel met gevolgen, zag dat er een hoogleraar tussen zat, bijvoorbeeld, dat gaat wmb dus alle perken te buiten. Dan kun je nog zo hard de regenboogvlag boven de uni laten wapperen, daar moet je gewoon een onstlagprocedure om kunnen starten. Helaas is dat in Nederland niet zo makkelijk. Wordt een ander verhaal als het OM er iets mee kan doen.

Voor mij, met dank aan een vriend voor de hulp, reden om eindelijk eens werk te maken van mijn uitschrijving bij de kerk. Wil ik al jaren, maar was me eigenlijk teveel moeite. Het is tegenwoordig gelukkig wat makkelijker, maar dit zou gewoon via een online formulier moeten kunnen, zeker aangezien je ongevraagd bij je geboorte wordt ingeschreven, iets dat in onze tijd nog een vanzelfsprekendheid was en ouders deden omdat het zo hoorde.
Moet je nagaan hoeveel onzin ik moet aanhoren van mijn strenggelovige orthodoxe familie. Er zitten daar echt dikke homofoben tussen en het maakt niet uit hoe vaak ik ze uitleg dat ze fout zitten. Ze zijn gewoon geïndoctrineerd en denken nergens bij na. Heel veel familieleden zijn extreem rechts en conservatief, terwijl ik ben zo links en progressief als maar kan. Een paar neven van mij waren zelfs blij met de Nashville verklaring.
 
OP
OP
7threst
Oct 25, 2017
1,381
Netherlands
Ik had terwijl jij deze reactie schreef nog het één en ander toegevoegd, maar ik ben het op zich met je eens.

Ongelovigen hebben een ander probleem ;)
Mijn reactie kwam wellicht wat blunt over, sorry daarvoor. Is meer dat ik die reactie van Van der Staaij dan weer zo typisch vind. "Mogen wij ook nog iets vinden als christenen???", dat ik denk "whut? Jij tekent een manifest, zit op de fucking blaren motherfucker". In plaats daarvan gaat hij slachtoffertje spelen, iets wat het bloed onder mijn nagels vandaan haalt.

En over die ongelovigen: ben benieuwd wat dat probleem dan is :P
Ik voel me als niet-ongelovige niet aangesproken trouwens.
 
Oct 26, 2017
662
Met al dit R Kelly drama gaande in de VS, kwam ik er vandaag achter dat R Kelly niet dezelfde Kelly is van Nelly en Kelly - Dilemma... blijkt Nelly de man te zijn, en Kelly de vrouw in dat nummer... Dillema was een gigantische hit in mijn jeugd en elke keer dat ik nadien nieuws over R Kelly dacht ik altijd dat het over dezelfde Kelly ging...

17 jaar van mijn leven in deze illusie geleefd. Bedankt Youtube, voor deze openbaring.
Ik heb hier echt een minuut van stukgelegen. Hoe gebeurt zoiets? Dacht je dan dat (R) Kelly de mannelijke stem was, en Nelly de vrouwelijke? Hoe heb je nooit de videoclip gezien? Dat ding draaide om de minuut op TMF ofzo.
 
Oct 27, 2017
211
Een paar neven van mij waren zelfs blij met de Nashville verklaring.
Je nichten zullen er minder blij mee zijn denk ik? Sorry ;)

Ik vind het trouwens echt treurig dat er nog steeds mensen zo denken. En in Nederland zelfs... Het homohuwelijk dateert alweer van 2001 maar sommige mensen leven nog in 1500.

En R. Kelly. Tja. Dat die überhaupt nog op vrije voeten loopt is OOK bizar. Die was als 27 jarige getrouwd met een 15 jarig meisje (Aaliyah RIP) en kinderporno is hem ook niet vreemd, al is hij daar officieel van vrijgesproken.
 

Aiii

何これ
Member
Oct 24, 2017
3,316
En R. Kelly. Tja. Dat die überhaupt nog op vrije voeten loopt is OOK bizar. Die was als 27 jarige getrouwd met een 15 jarig meisje (Aaliyah RIP) en kinderporno is hem ook niet vreemd, al is hij daar officieel van vrijgesproken
Ook alleen omdat Amerika nog steeds dat belachelijke jury-systeem heeft en geen rechtspraak op feiten, maar op emoties heeft.

Zelfde verhaal als met O.J. eigenlijk.

Die documentaire is ook echt something else. Wat een rat van een mens.
 

daxy

Member
Oct 25, 2017
5,100
Wakker worden met blerende carnavalmuziek . Het is weer die tijd van het jaar. Ughhh... 🤯

Misschien is het omdat ik uit het noorden kom, maar ik kan niet de enige in Limburg zijn die er een hekel aan heeft.
 
Last edited:
Oct 27, 2017
328
Wakker worden met blerende karnavalmuziek. Het is weer die tijd van het jaar. Ughhh... 🤯

Misschien is het omdat ik uit het noorden kom, maar ik kan niet de enige in Limburg zijn die er een hekel aan heeft.
De nummer een reden om te emigreren uit Brabant was toch wel carnaval. Nu blijkt dat ze in Utrecht eo er ook behoefte aan hebben, alleen dan verspreid over het hele jaar.
 
Jun 19, 2018
1,153
De nummer een reden om te emigreren uit Brabant was toch wel carnaval. Nu blijkt dat ze in Utrecht eo er ook behoefte aan hebben, alleen dan verspreid over het hele jaar.
De hele provincie doet lafjes mee. Mn geboorte dorp sleepte elk jaar weer dezelfde vercrackte wagen uit een schuur, de burgemeester kocht een paar flessen jenever voor het bejaardentehuis en dat was het dan wel weer. Doe het dan gewoon niet.
 
Nov 9, 2017
780
Ik vind carnval vreselijk.
Vreselijke muziek, en die vreselijke optochten zorgen alleen voor oponthoud in het verkeer.

Ik woon in Zuid-Limburg, dus je kunt je voorstellen dat het hier flink aan toe gaat...
Maar gelukkig zit ik vanaf morgen tot volgende week dinsdag in het buitenland. Hoef ik het niet mee te maken!!!
 
OP
OP
7threst
Oct 25, 2017
1,381
Netherlands
Brabant hier. I know how you feel... En dat die pauperverenigingen dan een week van tevoren van deur tot deur gaan met kutmuziek met een carnavalskrant om geld op te halen.
 
Oct 27, 2017
3,102
Yup ook hier genoeg Carnavals gangers over de straat. Ben toch echt een rasechte Brabander, maar heb dat nooit begrepen.

Ik moet ook gewoon werken met Carnaval. Heb ik verder geen probleem mee, maar het betekend meestal wel wat dronkenlappen over de vloer.
 

Aiii

何これ
Member
Oct 24, 2017
3,316
Yup ook hier genoeg Carnavals gangers over de straat. Ben toch echt een rasechte Brabander, maar heb dat nooit begrepen.
Gewoon een excuus om te zuipen en "gezellig" te doen, net als Koninginnedag.

Ben er ook niet zo van, maar ze doen maar.
 
Oct 25, 2017
235
Blijkbaar is er ergens in Breda een skarnaval, waar ze alleen maar ska draaien. Ik zou me er bijna melden. Hoi, trouwens, had geloof ik m'n gezicht nog niet laten zien in deze thread. Blij te lezen dat mijn haat voor carnaval ook onder de rivieren wordt gedeeld :)
 
Laat iedereen weten hoezeer Notorious Roy het bij het foute eind heeft
Oct 27, 2017
211
Carnaval, de mooiste tijd van het jaar <3 Ik woon al meer dan de helft van mijn leven niet meer in Brabant, maar ik ga elk jaar een paar dagen terug hiervoor. Heerlijk feest.
 

daxy

Member
Oct 25, 2017
5,100
Ik weet niet wat erger is.

1. In de stad moeten zijn tijdens carnaval, lekker door glas lopen, en confetti het huis in slepen aan je schoenen.
2. In een trage sprinter zitten met in elke wagon schreeuwende carnavalgangers die natuurlijk carnavalsmuziek op hun telefoon spelen.
 
Oct 30, 2017
1,203
Ik weet niet wat erger is.

1. In de stad moeten zijn tijdens carnaval, lekker door glas lopen, en confetti het huis in slepen aan je schoenen.
2. In een trage sprinter zitten met in elke wagon schreeuwende carnavalgangers die natuurlijk carnavalsmuziek op hun telefoon spelen.
3. Als Belg op studiereis naar Maastricht moeten op de dag dat Carnaval ingezet wordt.
 
Jun 20, 2018
1,132
Boskoop en Reeuwijk vieren helaas ook carnaval. Vorig jaar fietste ik van Gouda naar Leiden. Heel Reeuwijk dorp en Boskoop waren afgesloten waardoor je een irritante omweg moest maken, en dat is in Zuid-Holland.
 
Oct 27, 2017
78
Netherlands
Jullie weten niet wat je mist. Heb helaas het Krabbegat al weer moeten verlaten ivm werk maar blijft een geweldig feest. Al is die slechte après ski muziek die je in sommige steden hoort wel echt kut ja.
 
Oct 27, 2017
705
Tell me Dutch-era, was it foolish of me to hope having a seated spot at Foodhallen/De Klos café on the weekend in Amsterdam ha ha ?

Very very nice town btw.
 
Oct 27, 2017
211
Er was gisteren ook een carnavalsoptocht in Delft. Jammer dit. Het kwaad is zich aan het verspreiden.
Delft is een van de steden buiten Brabant waar je prima carnaval kan vieren. Hebben ook al sinds mensenheugenis een 'opwarmavond' twee weken vooraf.

Mooie dingen.

Nu weer over tot de orde van de dag.
 
Oct 25, 2017
848
dear dutch era, i'm here in the den haag area for a week with a few free days for a family reunion

would you guys have recommendations for rad local restaurants/beer places/cool sites in general to visit? so far on my agenda i've got a day amsterdam day trip to anne frank's house, rijksmuseum, blast galaxy, a space oddity and WHAT THE FUCK Y'ALL HAVE A CHEESE MUSEUM YOOOOOOO
 
Oct 27, 2017
369
dear dutch era, i'm here in the den haag area for a week with a few free days for a family reunion

would you guys have recommendations for rad local restaurants/beer places/cool sites in general to visit? so far on my agenda i've got a day amsterdam day trip to anne frank's house, rijksmuseum, blast galaxy, a space oddity and WHAT THE FUCK Y'ALL HAVE A CHEESE MUSEUM YOOOOOOO
Can't tell you anything about Den Haag but when you're in Amsterdam don't forget to check out Game Over. It's a retro game shop very close to Central Station run by some cool dudes :).
 
Oct 25, 2017
848
Can't tell you anything about Den Haag but when you're in Amsterdam don't forget to check out Game Over. It's a retro game shop very close to Central Station run by some cool dudes :).
Will do, thank you! Amsterdam recommendations are very much welcome as well!
 
Oct 27, 2017
211
dear dutch era, i'm here in the den haag area for a week with a few free days for a family reunion

would you guys have recommendations for rad local restaurants/beer places/cool sites in general to visit? so far on my agenda i've got a day amsterdam day trip to anne frank's house, rijksmuseum, blast galaxy, a space oddity and WHAT THE FUCK Y'ALL HAVE A CHEESE MUSEUM YOOOOOOO
You could visit the city of Delft. It's where all our kings and queens are buried, it has a couple of nice museums including one about the painter Vermeer and one where you can see the bullet holes from the murder on Willem van Oranje.

Also, try a canal tour and visit the University and its science center.
 
Oct 25, 2017
848
You could visit the city of Delft. It's where all our kings and queens are buried, it has a couple of nice museums including one about the painter Vermeer and one where you can see the bullet holes from the murder on Willem van Oranje.

Also, try a canal tour and visit the University and its science center.
Thank you very much!
 
Oct 25, 2017
848
also real talk man the size of netherlands is wild

i'm staying at wassenar and everywhere i want to go to is so close, only twenty minutes from my airbnb

rotterdam and utrecht are only an hour away!
 

Aiii

何これ
Member
Oct 24, 2017
3,316
I hear the Dutchies from Friesland, Groningen, Drenthe and Limburg already foaming 😂
Why did you include Limburg in this, I don't know.

Not only can I take the train to Amsterdam and still only need 2 hours. We live close to some major European cities. I can get to Brussels in less than 2. There's an international airport 40 minutes from here. I'd say position wise, Limburg is way better off than the Randstad, tbh. You literally get all the benefits, without having to live in an overcrowded traffic jam <3